Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- Ogłoszenie i Regulamin Majowego Rajdu Rowerowego

Czcionka:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

§ 1

NAZWA IMPREZY

Majowy Rajd Rowerowy

§ 2

CEL RAJDU

Celem Rajdu jest propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia i upowszechnianie rekreacji.

§ 3

ORGANIZATOR

Klub Turystyki Rowerowej „Siodełko” , Stowarzyszenie „ Dolina Wełny”.

§ 4

TERMIN

Rajd odbędzie się w niedzielę 1 maja 2016r. Start o godz. 12:00 – Dom Kultury Mieścisko.

§ 5

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie internetowej: www.miescisko.naszabiblioteka.com
 • W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Osoby w wieku 16 – 17 lat mogą wziąć udział w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a uczestnicy w wieku do 15 lat mogą wziąć udział będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej,
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów prawa ruchu drogowego oraz poleceń pilotów grup,
 • Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu,
 • ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY, KONTUZJE ORAZ ICH NASTĘPSTWA POWSTAŁE W CZASIE RAJDU.
 • Podczas Rajdu będzie uruchomiony jeden punkt kontrolny dla wszystkich uczestników w Kozielsku,
 • W czasie Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

§ 6

PRZEBIEG RAJDU

Rajd rowerowy będzie przeprowadzony na dwóch trasach: Start:                                             

Trasa I:  Dom Kultury Mieścisko  - Rąbczyn – Stępuchowo – Kozielsko – Mirkowice – Mirkowiczki  – Zakrzewo Meta: Mieścisko przy Domu Kultury.                        

Trasa II: Dom Kultury Mieścisko  - Rąbczyn – Łekno – Siedleczko – Kołybki – Niemczyn – Kozielsko- Mirkowice – Żabiczyn – Zakrzewo -  Meta: Mieścisko przy Domu Kultury                                                 

Na trasie rajdu zabrania się w szczególności:

 • Głośnego zachowania,
 • Śmiecenia,
 • Niszczenia przyrody,
 • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, samowolnego oddalania się.

§ 7

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ

Osoby do kontaktu:

Maria Malczewska – 614 - 278 - 076

Michał Kalka – 667 – 822 - 656

§ 8

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zgłoszenie do udziału w rajdzie przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2016r. w GBP Mieścisko ul. Kościuszki 11
 • Wpisowe wynosi 10zł, które  obejmuje ubezpieczenie oraz posiłek regeneracyjny
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
  z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu rajdu,
 • Informacje na temat Rajdu udzielane są pod nr tel. 614-278-076,
 • Ilość uczestników jest ograniczona tj. 100 osób,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Regulamin sporządzono dnia 14 kwietnia 2016r.

Unia Europejska

  

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 20:00

WTOREK              9:00 - 20:00

ŚRODA                 9:00 - 20:00

CZWARTEK         9:00 - 20:00

PIĄTEK                 9:00 - 20:00

SOBOTA               9:00 - 14:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    

Pogoda